Braki we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 22 czerwca 2017 r.
II SAB/Op 59/17
Braki we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Jeżeli wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę jest niekompletny pod względem formalnoprawnym, wówczas organ powinien wezwać do jego uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 k.p.a., natomiast w sytuacji materialnoprawnych braków wniosku powinien zastosować art. 35 ust. 3 p.b., który odnosi się wyłącznie do wad materialnych dokumentacji, a więc takich, które mogą być sprawdzone i dostrzeżone jedynie na etapie analiz merytorycznych dokonywanych przez organ po wszczęciu postępowania.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Mariola Tomaszewska-Śloderbach


Kancelaria w Środzie Śląskiej
ul. Legnicka 13 lok. 1
55-300 Środa Śląska

Filia w Legnicy
Plac Wolności 4,
budynek C II piętro pok. 205

503-166-857, 71 396 62 33
www.tomaszewska-slodebach.pl