KANCELARIA

Kancelaria Radców Prawnych Marioli Tomaszewskiej-Śloderbach od ponad 17 lat oferuje pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych i dla osób fizycznych (m.in. w sprawach rodzinnych i majątkowych). W skład zespołu wchodzą radcowie prawni, posiadający wszechstronną wiedzę w wielu dziedzinach prawa. Zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie w udzielaniu porad prawnych w różnych dziedzinach prawa pozwala nam na sprawną pomoc w nagłych przypadkach, jak i w bieżącej działalności wymagającej specjalistycznej wiedzy prawniczej. Kancelaria prawna wykorzystuje sprawdzone systemy prawne, ale także dostosowuj się do potrzeb klienta, stosują indywidualne rozwiązania.

Kancelaria Marioli Toamszwskiej-Śldoerbach wraz ze swoim zespołem świadczy doradztwo prawne na terenie całego kraju. Kancelaria posiada bogate doświadczenie i wypracowane metody pracy w sprawach związanych z windykacją. Prowadzi stałą współpracę z komornikami w dochodzeniu należności od dłużników. Tam gdzie to możliwe, kieruje sprawy do sądów w mniejszych miejscowościach, obłożnych mniejszą liczbą spraw, gdzie szybciej można uzyskać orzeczenie – nakaz zapłaty należności. Każdą relację z klientem buduję na zasadzie wzajemnego zaufania, które traktuję jako podstawę wzajemnej współpracy. Z ogromną dozą empatii oraz zrozumieniem dla różnych trudnych sytuacji życiowych, pochylam się nad każdym problemem indywidualnie.

Posiadamy doświadczenie w obsłudze podmiotów z wielu sektorów gospodarki, a także klientów indywidualnych. Wspieramy prawnie naszych klientów w nagłych i nieprzewidzianych dla nich sytuacjach życiowych oraz biznesowych.

SPECJALIZACJE

ARTYKUŁY

Braki we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 22 czerwca 2017 r. II SAB/Op 59/17 Braki we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Jeżeli wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę jest niekompletny pod względem formalnoprawnym, wówczas organ powinien wezwać do jego uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 k.p.a., natomiast w sytuacji materialnoprawnych braków wniosku powinien zastosować art. 35 ust. 3 p.b., który odnosi się wyłącznie do wad materialnych dokumentacji, a więc takich, które mogą być sprawdzone i dostrzeżone jedynie na etapie analiz merytorycznych dokonywanych przez organ po wszczęciu postępowania.

USŁUGI

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Mariola Tomaszewska-Śloderbach


Kancelaria w Środzie Śląskiej
ul. Legnicka 13 lok. 1
55-300 Środa Śląska

Filia w Legnicy
Plac Wolności 4,
budynek C II piętro pok. 205

503-166-857, 71 396 62 33
www.tomaszewska-slodebach.pl