Kancelaria

Nasza Kancelaria działa w tej branży od ponad 25 lat. Daje nam to wyjątkowe doświadczenie w wielu dziedzinach prawa…

Kancelaria Radców Prawnych Środa Śląska Marioli Tomaszewskiej-Śloderbach od ponad 17 lat oferuje pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych i dla osób fizycznych (m.in. w sprawach rodzinnych i majątkowych). W skład zespołu wchodzą radcowie prawni, posiadający wszechstronną wiedzę w wielu dziedzinach prawa. Zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie w udzielaniu porad prawnych w różnych dziedzinach prawa pozwala nam na sprawną pomoc w nagłych przypadkach, jak i w bieżącej działalności wymagającej specjalistycznej wiedzy prawniczej. Kancelaria prawna wykorzystuje sprawdzone systemy prawne, ale także dostosowuj się do potrzeb klienta, stosują indywidualne rozwiązania. Kancelaria Marioli Tomaszewskiej-Śloderbach wraz ze swoim zespołem świadczy doradztwo prawne na terenie całego kraju. Kancelaria posiada bogate doświadczenie i wypracowane metody pracy w sprawach związanych z windykacją. Prowadzi stałą współpracę z komornikami w dochodzeniu należności od dłużników. Tam gdzie to możliwe, kieruje sprawy do sądów w mniejszych miejscowościach, obłożnych mniejszą liczbą spraw, gdzie szybciej można uzyskać orzeczenie – nakaz zapłaty należności. Każdą relację z klientem buduję na zasadzie wzajemnego zaufania, które traktuję jako podstawę wzajemnej współpracy. Z ogromną dozą empatii oraz zrozumieniem dla różnych trudnych sytuacji życiowych, pochylam się nad każdym problemem indywidualnie. Posiadamy doświadczenie w obsłudze podmiotów z wielu sektorów gospodarki, a także klientów indywidualnych. Wspieramy prawnie naszych klientów w nagłych i nieprzewidzianych dla nich sytuacjach życiowych oraz biznesowych. Stawiamy na jasne zasady rozliczenia współpracy. Wysokość wynagrodzenia oraz forma rozliczenia ustalane są podczas indywidualnych rozmów z klientem i zależą od zakresu, a także rodzaju świadczonej pomocy prawnej. System rozliczenia godzinowego Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości czasu poświęconego na załatwienie danej sprawy. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz w sytuacjach, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu i pracochłonności prac. System wynagrodzenia zryczałtowanego Wynagrodzenie ustalane jest miesięcznie, w oparciu o zakres potrzeb deklarowanych przez klienta z uwzględnieniem szacunkowego czasowego zaangażowania Kancelarii. Przyjmując ryczałt klient zawsze ma zapewnioną niższą stawkę niż stawka godzinowa. System stosowany jest w przypadku obsługi firm. System wynagrodzenia kwotowego Wynagrodzeniem jest ustalona indywidualnie z klientem, konkretna kwota wynagrodzenia za realizację zlecenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można określić zakres prac i ich wymiar czasowy. Premia za sukces W przypadku niektórych spraw elementem dodatkowym wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy. Jest to określona z góry kwota wynagrodzenia, jaką otrzymuje Kancelaria w przypadku pomyślnego dla klienta zakończenia sprawy. Zastępstwo procesowe W przypadku zastępstwa procesowego Kancelarii przysługuje wynagrodzenie z uwzględnieniem stopnia zawiłości sprawy i przewidywanego nakładu pracy. Zwykle ustalane jest ono w ramach stawek określonych Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu Usługi świadczone przez Kancelarię są usługami starannego działania, a wynagrodzenie za ich wykonanie nie jest uzależnione od wyniku sprawy. Prace, które mają być wykonane w terminie do trzech dni roboczych lub krócej, traktowane są jako usługi ekspresowe i wynagradzane są na drodze indywidualnych ustaleń (forma rozliczenia i wysokość stawki). Klienci ponoszą koszty opłat sądowych, skarbowych i pocztowych, koszty przejazdów, koszty wyżywienia i noclegów, oraz wynagrodzenia przysługującego Kancelarii za czas pozostawania w podróży w związku z realizacją zlecenia. Kancelaria współpracuje z Fundacją Wspierania Inicjatyw Społecznych Panta Rhei KRS 0000673660od