Mariola Tomaszewska-Śloderbach

Zawód radcy prawnego wykonuję od 1999 roku. Przez minione lata byłam m.in. związana zawodowo z samorządem gminnym, z jednostkami Skarbu Państwa, czy z podmiotami gospodarczymi. Lata praktyki zawodowej wzbogaciły mnie o solidny i profesjonalny warsztat w zakresie dotyczącym szeroko rozumianych spraw administracyjnych, cywilnych i rodzinnych. Każdą relację z klientem buduję na zasadzie wzajemnego zaufania, które traktuję jako podstawę wzajemnej współpracy. Z ogromną dozą empatii oraz zrozumieniem dla różnych trudnych sytuacji życiowych, pochylam się nad każdym problemem indywidualnie. Sprawy, na których lubię się koncentrować to te z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego. Swobodnie poruszam się w sprawach administracyjnych, zamówień publicznych i umów, a także w tematyce upadłości konsumenckiej. Bliskie są mi ludzkie dylematy, które często oscylują wokół zakresu prawa pracy. Jestem bardzo wrażliwa na krzywdę ludzką, dlatego od roku 2010 z pasją i zaangażowaniem zajmuję się pomocą pro bono.