RODO- co to jest i jak skutecznie wdrożyć RODO w działalności swojej firmy

RODO czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE weszło w życie od dnia 25 maja 2018 roku.

RODO to przepisy uchwalone na poziomie Unii Europejskiej, ale mające zastosowanie wprost do polskich przedsiębiorców. W praktyce dotyczą wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dane, które są przetwarzane obejmują nie tylko dane osobowe klientów czy potencjalnych klientów będących osobami fizycznymi, lecz także dane pracowników, byłych pracowników, kandydatów do pracy, przedstawicieli kontrahentów, użytkowników stron internetowych czy też innych grup osób, których dane mogą być potrzebne w związku z prowadzoną działalnością.

RODO wymaga, aby przedsiębiorcy, w wyznaczonych prawem granicach, sami określali charakter posiadanych danych osobowych oraz ryzyka związane z ich przetwarzaniem, a także aby wdrożyli odpowiednie zabezpieczenia. Jednocześnie ciężar udowodnienia spełnienia wymagań RODO spoczywa w całości na przedsiębiorcy.

Kary za uchybienia w obowiązkach mogą sięgać nawet 20 milionów euro lub 4% rocznego, światowego obrotu!

W ramach dostosowania firmy do wymogów RODO oferujemy:

AUDYT WEWNĘTRZNY

W ramach wizyty w siedzibie przedsiębiorstwa Klienta dokonujemy analizy zakresu przetwarzania danych osobowych , wskazujemy na ewentualną konieczność zmian, jak również ustalamy stan zabezpieczeń przetwarzanych danych osobowych.

STWORZENIE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH I OPRACOWANIE NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI

Kolejno przygotowujemy indywidualnie dostosowane systemy bezpieczeństwa, obejmujące zarówno zabezpieczenia fizyczne tj. zgromadzenie danych osobowych w wyodrębnionym pomieszczeniu o ograniczonym dostępie osób nieuprawnionych, jak i organizacyjne poprzez dostosowanie lub kompleksowe przygotowanie stosownej dokumentacji w tym Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

W ramach współpracy oferujemy również przeprowadzenie szkoleń zaznajamiających pracowników z zasadami ochrony danych osobowych, jak również w okresie bezpośrednio po wdrożeniu służyć będziemy wsparciem w zakresie realizowania przyjętych polityk bezpieczeństwa.

Jeśli jesteś właścicielem lub pracownikiem firmy, która przetwarza dane osobowe i masz wątpliwości, w jaki sposób dostosować sposób jej funkcjonowania do przepisów RODO, skontaktuj się z nami!