Odszkodowania

Niemalże każda osoba na polskim rynku korzysta z różnych wariantów ubezpieczeń oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe. Jeżeli zdarzy się sytuacja, w której staniemy się osobą poszkodowaną, a firma ubezpieczeniowa zaniży wysokość odszkodowania lub odmówi jego wypłacenia, zapraszamy do skorzystania z usług kancelarii w celu przeprowadzenia negocjacji z ubezpieczycielem.

Wsparcie, którego udzielimy opiera się na kompleksowej obsłudze prawnej, czyli obejmuje zarówno rzetelną analizę sprawy, a także cały proces negocjacji z ubezpieczycielem do momentu uzyskania prawidłowej wysokości odszkodowania W przypadku nieosiągnięcia porozumienia możemy wystąpić w Państwa imieniu również na drogę sądową. Kancelaria prowadzi również inne sprawy odszkodowawcze, doradztwo i pomoc prawną

W ramach naszych usług prawnych oferujemy:

 • doradztwo prawne,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • reprezentowanie w sprawach przed sądem we wszystkich instancjach,
 • sporządzanie wezwań do ubezpieczycieli,
 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych.

Zakres specjalizacji:

 • odszkodowania komunikacyjne,
 • odszkodowanie za wypadek w pracy,
 • umowy ubezpieczeniowe,
 • niewykonanie umów,
 • niewłaściwe wykonanie umów,
 • czyny niedozwolone,
 • zdarzenia losowe,
 • błędy medyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *